Τιμοκατάλογος ΟΤΕ ΤV για οικιακά πακέτα

Μάθετε περισσότερα

Τιμοκατάλογος πακέτων και υπηρεσιών

Cinema Pack Family Pack Sports Pack
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
20€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
15€/μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο
18€το μήνα
Δες τα κανάλια ανά πακέτο

Extra πακέτα & Υπηρεσίες

Πακέτα Τιμή
COSMOTE TV GO
Σύνδεση
Δωρεάν
Ενοικίαση ταινίας στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND
Πρεμιέρες ταινιών
1,49€ - 15,50€ /ταινία
Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο
Τιμή εκμίσθωσης
5,00 € /μήνα
 • Όροι και προϋποθέσεις αγοράς για Οικιακά Πακέτα

  Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, δεν περιλαμβάνεται Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54/Ν. 4389/2016. Η Αγορά και Εκμίσθωση Εξοπλισμού δεν υπόκειται σε Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης.

  * Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης είναι να έχει ο Συνδρομητής σε λειτουργία υπηρεσία «ΟΤΕ ADSL/VDSL» (ευρυζωνική πρόσβαση για σύνδεση με ορισμένη ταχύτητα ανόδου/καθόδου στο διαδίκτυο) που λειτουργεί σε Τηλεφωνική Γραμμή ή Τηλεφωνική Γραμμή με 2 κανάλια φωνής.

  Η υπηρεσία OTE TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24μηνη παραμονή. Μετά τους 24 μήνες οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο:

  Για πελάτες OTE TV Μέσω Δορυφόρου κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης OTE, για το Sports pack στα 25,10 €/μήνα και για το Full Pack στα 27,12 € /μήνα.
  Για πελάτες OTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και για πελάτες OTE TV Μέσω Δορυφόρου μη κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης OTE, για το Sports Pack στα 31,38€/μήνα και για το Full Pack στα 33,90 €/μήνα.

 • Όροι και προϋποθέσεις αγοράς για Οικιακά Πακέτα Μέσω Δορυφόρου

  Χρονοπρογραμματισμός-τεστ2

   

  Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, δεν περιλαμβάνεται Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54/Ν. 4389/2016. Η Αγορά και Εκμίσθωση Εξοπλισμού δεν υπόκειται σε Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης.

  Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24μηνη παραμονή. Μετά τους 24 μήνες οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο:

  Για πελάτες COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης OTE, για το Sports pack στα 25,10 €/μήνα και για το Full Pack στα 27,12 € /μήνα.
  Για πελάτες COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου μη κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης OTE, για το Sports Pack στα 31,38€/μήνα και για το Full Pack στα 33,90 €/μήνα.

  1. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMOTE TV, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει: Για τις προσφορές 24μηνης δέσμευσης, το ποσό των 125 € (με ΦΠΑ) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 24μηνο. Για τις προσφορές 12μηνης δέσμευσης το ποσό των 100 € (με ΦΠΑ) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο.
  Η πρόσθετη υπηρεσία Adult, είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας Adult πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής βαρύνεται με τη συνδρομή ενός (1) μήνα συνολικά.

  2. Για τη λειτουργία της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου, απαιτείται αποκωδικοποιητής και κεραιοσύστημα. Επιπλέον, για λειτουργία Hybrid απαιτείται σύνδεση xDsl internet ΟΤΕ, ή άλλου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας.

  Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα ΟΤΕ είναι € 84,99 (τιμή εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ΟΤΕ € 50 + τιμή κεραιοσυστήματος 60εκ. € 34,99). Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα περιλαμβάνει: α) την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας διαμέτρου 60εκ., μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης και ομοαξονικού καλωδίου, β) δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στον χώρο του Πελάτη γ) μέγιστη απόσταση μεταξύ του δορυφορικού κατόπτρου και του αποκωδικοποιητή μέχρι 30 μέτρα δ) τη δυνατότητα λήψης αποκλειστικά της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη.
  Μέγιστη απόσταση εξυπηρέτησης από τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες είναι 30χλμ. πέραν των οποίων καταβάλλεται σε αυτούς χιλιομετρική αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα αν το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού απέχει από την έδρα του Τεχνικού Εγκαταστάσεων περισσότερο από τριάντα χιλιόμετρα (30 χλμ.), τότε είναι στη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσει από τον Συνδρομητή ως πρόσθετη αμοιβή για τα έξοδα μετακίνησης το ποσό των 0,80 €/χλμ. πλέον των 30 χιλιομέτρων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, υπολογιζόμενο για την πέραν των 30 χιλιομέτρων απόσταση από την έδρα του Εγκαταστάτη ως το χώρο εγκατάστασης του Συνδρομητή σε απλή διαδρομή (π.χ. εάν η απόσταση μεταξύ της έδρας του εγκαταστάτη και του χώρου του Συνδρομητή είναι 53 χλμ, η χιλιομετρική αποζημίωση θα είναι (53-30) Χ 0,8€ = 18,4€. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται να ζητήσει και στην περίπτωση που κληθεί να μεταβεί στο Συνδρομητή για συντήρηση/αποκατάσταση βλάβης μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το τέλος άσκοπης μετάβασης του εξουσιοδοτημένου εγκαταστάτη είναι 20 €.

  3. Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMΟΤΕ TV.

  Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται σε οποιαδήποτε κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και € 169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.

  4. Το Adult Pack περιλαμβάνει τα κανάλια Sirina TV HD, Hustler TV HD, Penthouse HD1 & Private TV.

  5. Η τιμή ενοικίασης για κάθε ταινία αναγράφεται στο μενού της υπηρεσίας COSMOTE CINEMA ON DEMAND. 

  6.Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προειδοποιεί ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης από παιδιά κάτω των τριών ετών, ακόμα και όταν πρόκειται για σταθμούς που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά αυτών των ηλικιών, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών όπως παθητικότητα, καθυστερήσεις στην ομιλία, εκνευρισμό, διαταραχές κατά τον ύπνο, προβλήματα συγκέντρωσης και εξάρτηση από την τηλεοπτική οθόνη.

  7. Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται από τον ΟΤΕ.

  8. Η υπηρεσία COSMOTE TV GO είναι Πρόσθετη Υπηρεσία και προϋποθέτει ενεργή συνδρομή COSMOTE TV Μέσω Ευρυςωνικής Σύνδεσης ή Μέσω Δορυφόρου και σύνδεση ADSL/VDSL από τον ΟΤΕ ή/και σύνδεση κινητής τηλεφωνίας COSMOTE. Η προβολή του περιεχομένου τns υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, για χρήση από υπολογιστή στο www.cosmotetvgo.gr, για χρήση από κινητό ή tablet μέσω της εφαρμογή (application) COSMOTE TV GO στο App Store και το Google Play Store. Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις για την υπηρεσία COSMOTE TV GO και τις προδιαγραφές των συσκευών στο https://www.cosmote.gr/cosmotetv/residential/choose/services/cosmotetvgo

   

   

   

 • Lorem ipsum dolor sit amet

  consectetur adipiscing elit. Mauris est tortor, finibus id fringilla in, ultrices in leo. Nulla ut pellentesque lorem. Suspendisse dignissim nisi eu ex vestibulum, vel accumsan libero semper. Quisque blandit dapibus sapien, a vehicula est. Nunc nulla risus, finibus at velit sed, pulvinar consequat purus. Pellentesque elit nibh, dignissim eget nisl feugiat, pellentesque euismod urna. Proin tincidunt facilisis sem ac imperdiet. Vestibulum odio mauris, congue sit amet sodales et, commodo in eros. Nulla facilisi. Curabitur diam elit, faucibus sed sapien ac, tempus accumsan eros. Pellentesque ullamcorper, dolor a auctor posuere, mauris lacus aliquam eros, sit amet ultrices nunc dolor faucibus elit. Donec imperdiet a ex lacinia porttitor. Mauris a convallis nisl. Nunc augue turpis, sodales eu euismod vitae, pellentesque eget justo.
 • Cras consequat metus a velit

  ultricies, mollis mattis nisi viverra. Proin congue sit amet mi eu volutpat. Duis tempus ultricies euismod. Sed felis erat, mattis id mattis ut, laoreet id felis. Proin iaculis enim elit, quis tempus elit rhoncus ut. Nam consequat vitae ex a finibus. Quisque ut varius magna. Integer tellus dolor, ultricies eget imperdiet nec, cursus ut dolor. Pellentesque sapien sem, tempor sed vulputate vel, vestibulum nec sem. Ut luctus lectus dolor, quis scelerisque justo varius a. Ut eleifend sed dolor id vestibulum. Curabitur pretium leo a orci tristique, non accumsan orci bibendum. Maecenas sagittis tincidunt orci. Praesent pulvinar nec tortor vel suscipit.
 • In aliquet tristique arcu id cursus

  Nulla molestie rhoncus quam, et facilisis nisi tempus a. Vestibulum fermentum ipsum vel nibh laoreet rhoncus sed egestas mauris. Curabitur libero dolor, porta vel efficitur ut, dictum eget tellus. Quisque felis nulla, auctor ut dignissim vitae, rhoncus ac dolor. Nam nec magna metus. Ut placerat venenatis sapien, sit amet lobortis nulla sollicitudin eu. Maecenas fermentum lacus nulla, sed rutrum diam condimentum vestibulum.