Για ΑμΕΑ

Περιγραφή

Ο ΟΤΕ παρέχει σε ΑμεΑ εκπτώσεις στη χρήση/κίνηση της τηλεφωνικής τους σύνδεσης. Οι εκπτώσεις αυτές είναι οι εξής:

  • Τηλεπικοινωνιακή έκπτωση στην κίνηση της κύριας τηλεφωνικής σύνδεσης αξίας 45,36 € το μήνα, η οποία παρέχεται στους Τυφλούς, Κινητικά Ανάπηρους και Νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
  • Έκπτωση αξίας 19,84 € επί της συνολικής μηνιαίας χρονοχρέωσης, για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων (internet-dial up συνδέσεις), η οποία παρέχεται σε τυφλούς, σε μερικώς τυφλούς, κινητικά ανάπηρους και νεφροπαθείς τελικού σταδίου, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
  • Η δυνατότητα πραγματοποίησης ατελώς μέχρι 20 κλήσεων ανά μήνα στην υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 11888 και 11822 , καθώς και δωρεάν η υπηρεσία Φραγής Εξερχομένων Κλήσεων, που παρέχονται στους τυφλούς και τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Δικαιούχοι - Δικαιολογητικά
Τρόποι Εξυπηρέτησης