Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)


Mάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής που αφορούν τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου, προς συγκεκριμένους αριθμοδοτικούς πόρους του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης.

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) είναι οι υπηρεσίες περιεχομένου που παρέχονται μέσω συγκεκριμένων προορισμών, ειδικότερα των αριθμοσειρών:

 • 901 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 909 ΧΧΧ ΧΧΧΧ (υπηρεσίες ενηλίκων)
 • 806 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 812 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 825 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 850 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 875 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
 • 14 ΧΧΧ
 • 54 ΧΧΧ
 • 19 ΧΧΧ

Οι υπηρεσίες αυτές είναι συνήθως αυξημένης χρέωσης και περιλαμβάνουν υπηρεσίες:
 • τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext)
 • οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext)
 • σύντομων μηνυμάτων (SMS)
 • πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS)
 • ενώ μπορεί να παρέχονται και μέσω του Διαδικτύου (Internet).

Οι ΥΠΠ μπορεί να χρεώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:
 • με ένα σταθερό ποσό ανά κλήση
 • με χρέωση ανά μονάδα χρόνου, με ή χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης
 • με ένα σταθερό κόστος ανά SMS/MMS

Οι ΥΠΠ μέσω φωνής, δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από 20 λεπτά. Μετά τα 20 λεπτά ο Πάροχος της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να διακόψει τη σύνδεση.

Μάθε περισσότερα αναφορικά με τις Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας:
 • Υπηρεσίες SMS (link is missing)
 • Υπηρεσίες Φωνής COSMOTE(link is missing)
 • Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων(link is missing)
 • Υπηρεσίες Φωνής σε Διασύνδεση με άλλα Δίκτυα(link is missing)

Φραγή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Με τον όρο Φραγή εννοούμε τη διακοπή της πρόσβασης σε ορισμένες ή όλες τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) που προσφέρονται μέσω ενός ή περισσοτέρων αριθμοσειρών.

Η φραγή γίνεται σε όλα τα κανάλια πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι ο συνδρομητής που θα ενεργοποιήσει τη φραγή στην πρόσβαση των ΥΠΠ, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές μετά από την υλοποίηση του αιτήματός του.

Σου προσφέρουμε δωρεάν την δυνατότητα ενεργοποίησης & απενεργοποίησης φραγών στις ΥΠΠ, μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.

Για το σκοπό αυτό:
 • Κάλεσε 13888 Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής & Κινητής Οικιακών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ
 • Κάλεσε 13818 Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής & Κινητής Εταιρικών Πελατών Ομίλου ΟΤΕ
 • Ή στείλε μας ηλεκτρονικά το αίτημα σου. (link is mising)

Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες είναι αρχικά ανοιχτή σε όλους τους πελάτες μας.