Διαχείριση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Στον Όμιλο ΟΤΕ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ενισχύουμε τη στρατηγική μας βάσει της Κοινωνικής Χάρτας του Ομίλου ΟΤΕ. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των θεμάτων αυτών. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στα δικαιώματα των εργαζομένων, στην ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και τις συλλογικές συμβάσεις, την πολυμορφία και τις ίσες ευκαιρίες. Επίσης, είμαστε υπέρ της απαγόρευσης κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας και συμβάλλουμε στην προσπάθεια για την κατάργηση της παιδικής εργασίας.

Με στόχο τη συμβολή μας στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και εκτός των αυστηρών ορίων λειτουργίας μας, ζητάμε από τους προμηθευτές μας να σέβονται και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σεβόμαστε το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το απόρρητο των δεδομένων και λειτουργούμε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, αρχές και αξίες, όπως η ισότητα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ακεραιότητα, η ηθική, η διαφάνεια, η προσωπική ευθύνη. Τα παραπάνω συνθέτουν ένα πρότυπο λειτουργίας και οδηγούν στην υιοθέτηση μιας κοινής «εταιρικής κουλτούρας».

Η διαχείριση θεμάτων ανθρώπινων δικαιωμάτων από τον Όμιλο ΟΤΕ βασίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και την αντίστοιχη προσέγγιση του Ομίλου DT.  
 

facebook
instagram
youtube
twitter