Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Στον Όμιλο ΟΤΕ καταγράφουμε, αξιολογούμε συστηματικά και βελτιστοποιούμε συνεχώς τις διαδικασίες του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System), το οποίο βασίζεται στο μοντέλο Εnhanced Telecom Operations Map (e-TOM).

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης του Ομίλου αποτελείται από πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που στοχεύουν στην επίτευξη εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη μέσα από την παροχή υπηρεσιών και δικτύου τηλεπικοινωνιών υψηλής ποιότητας. Τα διοικητικά στελέχη του Ομίλου ενημερώνονται συστηματικά από τους εκπροσώπους των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

 
 


Οι υφιστάμενες πιστοποιήσεις και η συστηματική επέκτασή τους επιβεβαιώνουν τη συνεχή μας προσπάθεια στον Όμιλο ΟΤΕ να εφαρμόζουμε διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στην ενότητα Ποιότητα και στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016