Επιχειρησιακή Συνέχεια

Οι πελάτες του Ομίλου ΟΤΕ απαιτούν αδιάλειπτη παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας καθώς μια διακοπή στη λειτουργία των δικτύων έχει άμεση επίπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, στον Όμιλο επενδύουμε στην ανάπτυξη συστήματος για την έγκαιρη αναγνώριση και την αντιμετώπιση καταστάσεων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης απρόσκοπτης παροχής ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων, στοχεύουμε στην επίτευξη του μέγιστου βαθμού ανθεκτικότητας και ικανότητας του ΟΤΕ και της COSMOTE να αντεπεξέρχονται σε δυσμενείς και έκτακτες συνθήκες.

Το 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο ετήσιος έλεγχος πιστοποίησης κατά ISO 22301:2012 του Συστήματος Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στην ενότητα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016, στο www.otegroupsustainability2016.gr.