3 ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις ξεχώρισαν στο πρόγραμμα «Επόμενη Γενιά Επιχειρήσεων» της COSMOTE