MENOY
Επιλογή γλώσσας:

ΟΤΕ ΑΕ

ΟΤΕ Α.Ε.

Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ ή Εταιρεία) ιδρύθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Ν.Π.Ι.Δ.) με τον Α.Ν. 1049/1949 (ΦΕΚ Α’ 193/1949) και λειτουργεί σήμερα σύμφωνα με το Καταστατικό της, τον Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και, ως ανώνυμη εταιρεία με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το εν γένει θεσμικό πλαίσιο για τις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρείες. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε εκατό έτη από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΚΥΑ με αριθ. 88498/96 (ΦΕΚ Β’ 1165/27.12.1996).

Η Εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (με κεντρικά γραφεία στη Λεωφ. Κηφισίας 99), χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ», είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 1037501000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 347/06/Β/86/10) και έχει ΑΦΜ 094019245.