Χρονολόγιο

2017
 • Ο Όμιλος ΟΤΕ αυξάνει σε 1.500.000.000€ τις επενδύσεις του για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και 4G/4G+ την τετραετία 2017-2020, συμβάλλοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
2017
 • uat_test_video - Ο Όμιλος ΟΤΕ αυξάνει σε 1.500.000.000€ τις επενδύσεις του για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και 4G/4G+ την τετραετία 2017-2020, συμβάλλοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.
Χρονολόγιο
2017
 • Ο Όμιλος ΟΤΕ αυξάνει σε 1.500.000.000€ τις επενδύσεις του για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και 4G/4G+ την τετραετία 2017-2020, συμβάλλοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2016
 • Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης ύψους 339.000.000€ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου, και παράλληλης σύμβασης δανείου ύψους 50.000.000€ με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (BSTDB ή Παρευξείνια Τράπεζα), με στόχο την παροχή επιπλέον ρευστότητας για τις στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
 2015
 • Καθιερώνεται η ενιαία εμπορική μάρκα COSMOTE για όλα τα προϊόντα σταθερής, κινητής και Internet.
 • Διατίθενται εμπορικά τα COSMOTE One, ένας ολοκληρωμένος κόσμος επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, και τα COSMOTE Business One, ένας κόσμος επικοινωνίας και τεχνολογίας για τις επιχειρήσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2014
 • Υπογράφεται νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, που διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας για τρία χρόνια.
 • Κατοχυρώνονται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την κινητή τηλεφωνία στις φασματικές περιοχές των 800 MHz και 2,6 GHz, έναντι 135.000.000€.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2013
 • Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοινώνει επενδύσεις 1.200.000.000€ για την τετραετία στην Ελλάδα, κυρίως σε Δίκτυα Νέας Γενιάς.
 • Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Globul πωλείται στον νορβηγικό όμιλο Telenor έναντι 717.000.000€.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2012
 • Ξεκινά η εμπορική διάθεση νέων ταχυτήτων γρήγορου σταθερού Internet VDSL, με ταχύτητες έως 50 Mbps.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2011
 • Από τον Φεβρουάριο ο Όμιλος είναι τεχνικά έτοιμος να διαθέσει ευρυζωνικές ταχύτητες έως 50 Mbps μέσω νέου δικτύου οπτικών ινών.
 • Αυξάνεται η μέση ταχύτητα Mobile Internet κατά 40%, με τις νέες ταχύτητες λήψης δεδομένων έως 42,2 Mbps (downlink) και αποστολής έως 5,8 Mbps.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
 2010
 • Στις 3 Νοεμβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ορίζει τον κ. Μιχάλη Τσαμάζ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ.
 • Η ΟΤΕ Α.Ε. και η COSMOTE Α.Ε. αναλαμβάνουν χορηγοί των Παγκόσμιων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2009
 • Μετά την πώληση επιπλέον 5% μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του ελληνικού Δημοσίου, το ποσοστό της Deutsche Telekom στην ΟΤΕ Α.Ε. ανέρχεται σε 30% και του ελληνικού Δημοσίου σε 20%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2008
 • Η ΟΤΕ Α.Ε. αποκτά το 100% της COSMOTE Α.Ε. και η μετοχή της διαγράφεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2007
 • Το ελληνικό Δημόσιο πωλεί 10,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΤΕ Α.Ε. σε θεσμικούς επενδυτές.
 • Η ΟΤΕ Α.Ε. υποβάλλει προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της COSMOTE Α.Ε.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2006
 • Ανακοινώνεται η εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, της πιο πετυχημένης τηλεπικοινωνιακής αλυσίδας λιανικής στη ΝΑ Ευρώπη.
 • Οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ξεπερνούν τις 500.000, έχοντας δεκαπλασιαστεί σε σχέση με το 2005, ενώ διπλασιάζονται οι ταχύτητες πρόσβασης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2005
 • Η COSMOTE Α.Ε. αποκτά το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOROM, μετέπειτα COSMOTE Romania και σήμερα Telekom Romania Mobile.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2004
 • Η ΟΤΕ Α.Ε. και η COSMOTE Α.Ε. είναι Μεγάλοι Εθνικοί Χορηγοί των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2003
 • Ο ΟΤΕ αυξάνει τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της RomTelecom στο 54%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2001-2003
 • Η ΟΤΕ Α.Ε. συγκαταλέγεται, από άποψη χρηματιστηριακής αξίας, μεταξύ των πρώτων 500 επιχειρήσεων παγκοσμίως και μεταξύ των δέκα πρώτων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στην Ευρώπη.
Χρονολόγιο
2002
 • Οι πελάτες κινητής στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 3.500.000, ενώ στην Αλβανία τις 500.000.
Χρονολόγιο
2001
 • Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκινά να λειτουργεί σε απελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
2000
 • H ΟΤΕ A.E. αποκτά άδεια λειτουργίας GSM στη Βουλγαρία και συστήνει για τον σκοπό αυτό την εταιρεία Globul.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1999
 • Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας προσφέρει πληθυσμιακή κάλυψη 97%.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1998
 • Πραγματοποιείται η τρίτη μετοχοποίηση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1997
 • Ξεκινά η διάθεση δεύτερου πακέτου μετοχών με επιτυχία.
Χρονολόγιο
 1996
 • Η ΟΤΕ Α.Ε. εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1994
 • Λειτουργεί, αρχικά στην Αθήνα, το Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου (N.M.S.).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1992
 • Τοποθετούνται τα πρώτα 350 καρτοτηλέφωνα.
Χρονολόγιο
 1991
 • Ξεκινά η παροχή Υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης (Video-conference). 
Χρονολόγιο
1990
 • Εγκαθίσταται ένα ευρύ δίκτυο οπτικών ινών.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1989 
 • Λειτουργεί στην Πάτρα το πρώτο πλήρες ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο του συστήματος AXE-10/ERICSSON.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1988
 • Τμηματική λειτουργία του πρώτου πλήρως ψηφιακού διεθνούς τηλεφωνικού κέντρου που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα επικοινωνίας (C.C.I.T.T.).
Χρονολόγιο
1987
 • Ξεκινά η παροχή Υπηρεσιών Τηλεειδοποίησης (Paging).
1986
 • Εγκαινιάζεται η επίσημη λειτουργία του Παράκτιου Επίγειου Σταθμού (ΠΕΣ) INMARSAT στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών Θερμοπυλών. 
Χρονολόγιο
1981
 •  Μπαίνει σε λειτουργία το Νέο Διεθνές Ηλεκτρονικό Τηλεφωνικό Κέντρο Αθηνών ΜΤ-20.
Χρονολόγιο
1979
 • Λειτουργεί το Διεθνές Ηλεκτρονικό Τηλετυπικό Κέντρο στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1974
 • Πραγματοποιούνται έργα κατασκευής υποβρυχίων καλωδίων και ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1972
 • Τοποθετείται η δεύτερη κεραία του Κ.Δ.Ε. Θερμοπυλών. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1971
 • Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του Χρυσού Οδηγού.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1970
 • Τοποθετείται η πρώτη κεραία του Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών Θερμοπυλών (η 6η στην Ευρώπη).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
Χρονολόγιο
1969
 • Λειτουργεί το Αυτόματο-Ημιαυτόματο Διεθνές Τηλετυπικό Κέντρο στην Αθήνα.
Χρονολόγιο
1968
 • Ποντίζεται το υποβρύχιο καλώδιο Ελλάδας-Ιταλίας MED-3.
Χρονολόγιο
1965
 • Αυτοματοποιείται το υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας
Χρονολόγιο
1962
 • Αρχίζει η αυτοματοποίηση της υπηρεσίας TELEX
Χρονολόγιο
1957
 • Λειτουργεί η υπηρεσία Τηλεγραφικών Συνδρομητών (TELEX).
Χρονολόγιο
1953
 • Εκδίδεται ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ.
Χρονολόγιο
10 Νοεμβρίου 1949
 • Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια των εργασιών του ΟΤΕ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ +
facebook
instagram
youtube
twitter