Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Με στόχο να αποτελούμε τον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αλλά και πρότυπο εταιρείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «Digital Transformation». Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, επενδύουμε στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους προμηθευτές-συνεργάτες μας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες.

 

Πελάτες: Στο επίκεντρο η ψηφιακή εμπειρία των πελατών
 • Ψηφιακά κανάλια για απλούστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση και εξυπηρέτηση (customer journeys)
 • Προσφορά ενιαίας εμπειρίας σε όλα τα ψηφιακά και φυσικά κανάλια (omnichannel)
 • Προσωποποιημένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών
 • Παροχή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που αλλάζουν τη μορφή της επικοινωνίας, της ψυχαγωγίας και της εργασίας
Εργαζόμενοι: Απλοποίηση και βελτίωση του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
 • Απόκτηση ενιαίας πρόσβασης στα εργαλεία και τις επιχειρησιακές λειτουργίες, από οποιαδήποτε συσκευή και σημείο
 • Απλοποίηση, αυτοματοποίηση και ενοποίηση διαδικασιών και λειτουργιών
 • Δημιουργία ενιαίων ροών εργασίας χωρίς «ψηφιακά κενά», με στόχο τη μείωση χαρτιού και της γραφειοκρατίας στην εργασία
 • Ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών για αμεσότερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων
Συνεργάτες-Προμηθευτές: Απλοποίηση των συναλλαγών με τους συνεργάτες και προμηθευτές για εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους
 • Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των συναλλαγών
 • Ανταλλαγή ψηφιακών εγγράφων και παραστατικών, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
 • Ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και συναλλαγών με υφιστάμενους και μελλοντικούς συνεργάτες
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Digital Transformation» μπορείς να βρεις στην ενότητα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 και στην online παρουσίαση των στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016, στο www.otegroupsustainability2016.gr.