Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression Mobile_Image is undefined on line 9, column 128 in 20156#20196#185030.
1<div class="web_content packets_banner packets_banner_shadow "> 
2  <style> 
3    .packets-mainpic { 
4      background-position: center center !important; 
5      background-repeat: no-repeat !important; 
6      background-size: contain !important; 
7
8  </style> 
9  <div class="packets-mainpic device-resource-loader" data-resource-desktop="${Image4729.getData()}" data-resource-mobile="${Mobile_Image.getData()}"> 
10    <div class="imagecontainer<#if getterUtil.getBoolean(Hide_title.getData()) || Description.getData() != '' ><#else> imagecontainer-noshadow </#if>"> 
11      <div class="limiter" style="position: absolute;width: 100%;height: 100%;top: 0;left: 50%;transform: translateX(-50%);z-index:20;"> 
12        <div class="packets-link" style="bottom: 50px;left: 15px;position: absolute;"> 
13          <#if Link1_url.getData() !='' && Link1_title.getData() !=''> 
14            <a class="link" <#if getterUtil.getBoolean(Link1_new_page.getData())> 
15              target="_blank" </#if> href="${Link1_url.getData()}">${Link1_title.getData()}</a> 
16 
17          </#if> 
18        </div> 
19      </div> 
20      <img data-resource-desktop="${Image4729.getData()}" data-resource-mobile="${Mobile_Image.getData()}" class="imagecontainer device-resource-loader"> 
21    </div> 
22    <div class="titletext"> 
23      <div class="mainWelcome"> 
24        <#if getterUtil.getBoolean(Hide_title.getData())> 
25          <h1 class="packets-title">${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
26        </#if> 
27        <div class="packets-description" style="max-width:9999px !important;padding:0 15px !important;margin-bottom:0 !important;">${Description.getData()}</div> 
28      </div> 
29    </div> 
30  </div> 
31</div> 
Ένα σφάλμα εμφανίστηκε κατά την επεξεργασία του προτύπου.
Expression Image.Mobile_Image is undefined on line 8, column 129 in 20156#20196#866620.
1<style> 
2.ads-top-itb.ads-mainpic{ 
3  background-repeat: no-repeat; 
4  background-position: left top;  
5  background-size:cover; 
6
7</style> 
8<div class="ads-top-itb ads-mainpic device-resource-loader" data-resource-desktop="${Image.getData()}" data-resource-mobile="${Image.Mobile_Image.getData()}"> 
9    <img class="device-resource-loader" data-resource-desktop="${Image.getData()}" data-resource-mobile="${Image.Mobile_Image.getData()}" style="display:none" class="ads-top-image"> 
10    <div class="ads-top-itb-row ads-top-itb-insider clearfix"> 
11      <div class="ads-itb-aside" style="background:#ffffff;"> 
12        <h1>${Title.getData()}</h1> 
13        <div style="display:none;">${Subtitle.getData()}</div> 
14        <h2 style="display:none;">${SideTitle.getData()}</h2> 
15        <div class="ads-text">${SideText.getData()}</div> 
16        <#if ButtonUrl.getData() != "" && ButtonText.getData() != "" > 
17          <a class="action-button button-tv reversed-button-darkblue" <#if getterUtil.getBoolean(NewTab.getData())> target="_blank" </#if> href="${ButtonUrl.getData()}">${ButtonText.getData()}</a><br> 
18        </#if> 
19   
20        <div class="ads-small-info"> 
21        <#if BottomUrl1.getData() != "" && BottomText1.getData() != ""> 
22          <a <#if getterUtil.getBoolean(BottomNewTab1.getData())> target="_blank" </#if> href="${BottomUrl1.getData()}">${BottomText1.getData()}</a> 
23        </#if> 
24        <#if BottomUrl2.getData() != "" && BottomText2.getData() != ""> 
25          &nbsp;|&nbsp;<a <#if getterUtil.getBoolean(BottomNewTab2.getData())> target="_blank" </#if> href="${BottomUrl2.getData()}">${BottomText2.getData()}</a> 
26        </#if>        
27        </div> 
28   
29      </div> 
30    </div> 
31  </div> 
Τμήμα Τηλέφωνο επικοινωνίας E-mail
Nέα υπηρεσία από τον OTE ΤV 2106112622 zkonstan@ote.gr
Νέα υπηρεσία από τον OTE ΤV 2106112622 zkonstan@ote.gr
Nέα υπηρεσία από τον OTE ΤV 2106112622 zkonstan@ote.gr

Διαγωνισμός ΟΤΕ TV

Διαγωνισμός ΟΤΕ TV

Image

Διαγωνισμός ΟΤΕ TV

Διαγωνισμός ΟΤΕ TV

Διαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TVΔιαγωνισμός ΟΤΕ TV

OTE TV μέσω δορυφόρου

Image Μάθε περισσότερα
Image

ΟΤΕ ΤV μέσω δορυφόρου

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ligula ut orci facilisis condimentum at sed nibh. Morbi ultricies lectus quis fermentum venenatis. Fusce placerat, elit rhoncus porta convallis, arcu ante dictum augue, new text.

Γίνε συνδρομητής
Image

ΟΤΕ ΤV μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ligula ut orci facilisis condimentum at sed nibh. Morbi ultricies lectus quis fermentum venenatis. Fusce placerat, elit rhoncus porta convallis, arcu ante dictum augue, eget hendrerit sem urna in ante.

Μάθε περισσότερα
Το Stripe είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προειδοποιεί ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης από παιδιά κάτω των τριών ετών, ακόμα και όταν πρόκειται για σταθμούς που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά αυτών των ηλικιών, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών όπως παθητικότητα, καθυστερήσεις στην ομιλία, εκνευρισμό, διαταραχές κατά τον ύπνο, προβλήματα συγκέντρωσης και εξάρτηση από την τηλεοπτική οθόνη.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης ΟΤΕ TV. Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται στον ΟΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και € 169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.